OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MADEL tablety do myčky 5v1 Lemon 16 ks 1 ks

69,09 Kč

57,10 Kč bez DPH

Kód MAD-005
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Madel Tabs Lemon 5 in 1, 16 tablet pro všechny typy myček nádobí. Tablety spojují účinky odmašťující, mycí, lešticí, zabraňují usazování vápníku a nepříjemným pachům.

 

Návod k použití:

Vyloupněte tabletu z obalu a vložte do vaničky pro mycí přípravek. Pokud je tableta velká, vložte ji do košíčku pro příbory nebo na dno myčky. V tomto případě vynechejte program předmytí. Neobsahuje chlór.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽDNÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc /ošetření. Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal odložte do tříděného nebo komunálního odpadu.

Složení:

5 % nebo více, avšak méně než 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 % fosforečnany, méně než 5 % fosfonáty, méně než 5 % polykarboxyláty, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, enzymy, parfémy

 

Spotřebujte do 5 let od data výroby.