OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MAZLAVÉ mýdlo 2 kg 1 ks

94,99 Kč

78,50 Kč bez DPH

Kód MAZ-107
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Tradiční mazlavé mýdlo bez aditiv a konzervantů na úklid, pro malíře, instalatéry a do průmyslu. Je vhodné na mytí podlah, chodeb, hygienického zařízení, stěn před malováním a  odstraňování hrubých  a zažraných nečistot z omyvatelných povrchů. K mazání dopravníků, jako mazivo při spojování potrubí a k dalšímu specifickému použití. Pro svoje speciální a specifické použití má velmi široké praktické využití, zejména v průmyslu a u úklidových firem.

 

Použití:

Dávkování: Dle účelu a míry znečištění doporučuje výrobce ředit v poměru 1:50 až 1:100.

  

Upozornění:

Varování: Způsobuje podráždění očí. Dráždí kůži. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. Kontaminovaný oděv svlékněte a před použitím vyperte. Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovejte mimo dosah dětí.

 

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: 0myjte velkým množstvím vody.

 

Složení:

Draselné mýdlo 15 % nebo více, avšak méně než 30 %, hydroxid draselný do 1 %, voda.

 

Skladování:
Skladovací teplota: +5°C až +25°C

 

Životní prostředí:

Zcela prázdný a naprosto čistý plastový obal (několikrát umytý vodou) je možný recyklovat vhozením do kontejneru pro plasty.