OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MAZLAVÉ mýdlo 9 kg

502,51 Kč

415,30 Kč bez DPH

Kód MAZ-102
Počet kusů
Skladem: 59 kusy

Mazlavé mýdlo, 9 kg

Mazlavé mýdlo je originální draselné mýdlo bez aditiv a konzervačních látek.
Široký rozsah použití (na úklid, pro malíře, pro instalatéry, do průmyslu)
Nevhodné k mytí pokožky
Bez parfemace a aditiv
Používá se na úklid podlah hygienických zařízení, stěn před malováním (vhodné i na nikotin), odstranění hrubších nečistot z omyvatelných povrchů.
Dále je využíváno v průmyslu k mazání dopravníků, jako mazivo při spojování potrubí místo speciálních kluzných prostředků, jako přísada do betonu. 


Použití:

Dávkování: Dle účelu a míry znečištění se doporučuje výrobce ředit v poměru 1 : 50 až 1 : 100.


Varování:

Obsahuje: hydroxid draselný
Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.


Skladování:

Skladovací teplota: +5 až +25 °C


Životní prostředí:

Zcela prázdný a naprosto čistý plastový obal (několikrát umytý vodou) je možný recyklovat vhozením do kontejneru pro plasty.