OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MAZLAVÉ mýdlo 9 kg

299,35 Kč

247,40 Kč bez DPH

Kód MAZ-102
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Mazlavé mýdlo 9 kg

Tradiční mazlavé mýdlo bez aditiv a konzervantů vhodný pro úklid, pro malíře, instalatéry a v průmyslu. Používá se na mytí podlah, chodeb, hygienického zařízení, stěn před malováním a odstraňování hrubých i zažraných nečistot z omyvatelných povrchů. K mazání dopravníků, jako mazivo při spojování potrubí a k dalšímu specifickému použití. Pro svoje speciální a specifické použití má velmi široké praktické využití, zejména v průmyslu a u úklidových firem.

Použití:

Dávkování: Dle účelu a míry znečištění doporučuje výrobce ředit v poměru 1 : 50 až 1 : 100.

Varování:

Způsobuje podráždění očí. Dráždí kůži. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. Kontaminovaný oděv svlékněte a před použitím vyperte. Je-li nutné lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve yplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI STYKU S KŮŽÍ: 0myjte velkým množstvím vody.

Složení:

15 - 30 % draselné mýdlo, méně než 1 % hydroxid draselný, voda

Skladování:

Skladovací teplota: +5°C až +25°C

Životní prostředí:

Zcela prázdný a naprosto čistý plastový obal (několikrát umytý vodou) je možný recyklovat vhozením do kontejneru pro plasty.