OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MEDICARINE dezinfekční chlorové tablety 300 ks

1 811,37 Kč

1 497,00 Kč bez DPH

Kód MED-102
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

MEDICARINE dezinfekční chlorové tablety, 300 ks

MEDICARINE dezinfekční přípravek ve formě tablet pro dezinfekci všech omyvatelných povrchů a předmětů na bázi aktivního chlóru.
MEDICARINE je deklarován jako biocid.
Vysoce účinný a rychlý.
Účinnost na MRSA potvrzena v koncentraci 1 tableta / 10 l vody s expozicí 5 minut.
Vyniká snadným použitím a dobrou materiálovou snášenlivostí.
Ekonomický


Spektrum účinnosti:

Baktericidní, virucidní (včetně HBV a HIV), fungicidní a tuberkulocidní


Použití:

Dezinfekční roztok připravte bezprostředně před použitím rozpuštěním příslušného počtu tablet ve studené vodě. Plochy omyjte a nechejte vyschnout, předměty ponořte do roztoku a následně opláchněte čistou vodou. Dezinfikované plochy předem očistěte a zbavte organických látek.
Tabletu položte na sifón, zalijte vodou, nechejte působit co nejdéle. Uživatelský komfort je možno zvýšit použitím vody o teplotě do 35 stupňů Celsia. Pro zvýšení čistící účinnosti pracovních roztoků dezinfekčního prostředku Medicarine doporučujeme kombinaci s neutrálními nebo mírně zásaditými (pH do 10,0) čisticími prostředky. Nemíchejte s kyselými čisticími prostředky.
Oblast působení:
Dezinfekce všech omyvatelných ploch a předmětů ve zdravotnictví, veterinárních, potravinářských, stravovacích, ubytovacích zařízeních apod.: 2 tablety / 10 l vody, 5 minut
Biologické znečištění (krev, hnis, výměšky): 1 tableta / 1,5 l vody, 30 minut Účinek na HBV (virus hepatitidy B): 1 tableta / 1,5 l vody, 30 minut
Účinek na TBC: 2 tablety / 10 l vody, 30 minut


Bezpečnostní upozornění:

Při práci s přípravkem je nutno dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené výrobcem.


Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Doplňkové údaje o nebezpečí: EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence: P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280e Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.


Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na štítku:

Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát


Složení:

Dichlorisokyanurát sodný 99 %
1 tableta o hmotnosti 2,72 g obsahuje 1,5 g aktivního chlóru.  


Skladování:

Skladovat v originálním balení při teplotě 0 °C až +25 °C odděleně od kyselin a potravin.
PE obaly je po vyprázdnění možno recyklovat v zařízeních k tomu určených.