OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT čistič kuchyně rozprašovač 500 ml

59,29 Kč

49,00 Kč bez DPH

Kód MIL-112
Počet kusů
Skladem: 25 kusy

Milit čistič do kuchyně

Odstraňuje všechny mastné skvrny a nečistoty velmi rychle a bez námahy. Používá se na všechny omyvatelné povrchy v kuchyni.

 

Návod k použití:

Nastříkejte na znečištěnou plochu vlhkým hadříkem, rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silně znečištěných ploch nechte několik minut působit. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Na níže uvedené e-mailové adrese výrobce je možno získat datový list.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice /ochranný oděv / ochranné brýle / obličejová štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % fosforečnany, parfém. Obsahuje amoniak.