OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT čistič oken rozprašovač 500 ml

60,50 Kč

50,00 Kč bez DPH

Kód MIL-120
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Milit čistič oken rozprašovač 500 ml

Čistí okna, zrcadla, skleněné výplně nábytku, okna aut a ostatní skleněné plochy.

Použití:

Nastříkejte na požadovaný povrch a vyleštěte suchým hadrem. Dokonalého efektu dosáhnete použitím papírového ručníku nebo papírové utěrky.

Nebezpečí:

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervace (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-diol), parfém (Limonene), pomocné látky.

Obsah těkavých látek: propanol 5 %