OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT leštidlo do myčky nádobí 1 l

87,12 Kč

72,00 Kč bez DPH

Kód MIL-608
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Leštilo do myčky nádobí:

Dodá nádobí perfektní lesk a urychluje schnutí. Zabraňuje tvorbě vápenatých skvrn na nádobí. Naplňte zásobník leštidlem. Leštidlo dávkuje myčka automaticky pro každý mycí cyklus.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

 

Složení:

5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, konzervační látky, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém. Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 2,8 % kyseliny citrónové.