OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT na nádobí Citrón 1 l

36,30 Kč

30,00 Kč bez DPH

Kód MIL-204
Počet kusů
Skladem: 57 kusy

Milit na nádobí Citrón, 1 l

Milit na nádobí Citrón je určen pro mytí a čištění povrchů, oken, nádobí atd.


Použití:

Rozpusťte 1 polévkovou lžicí v 5 l horké vody a po umytí opláchněte.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje Cocamide, DEA (and) Glycerin.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky; konzervační látky: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém (Limonene).