OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT na nádobí Jablko 5 l

148,83 Kč

123,00 Kč bez DPH

Kód MIL-202
Počet kusů
Skladem: 84 kusy

Milit na nádobí Jablko, 5 l

Milit na nádobí Jablko je určen pro mytí nádobí.


Použití:

Rozpusťte 1 polévkovou lžíci prostředku v 5 l horké vody a po umytí opláchněte.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Limonene. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje Cocamide, DEA (and) Glycerin. Může vyvolat alergickou reakci.Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky; konzervace: Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, parfém.

 


Spotřebujte do data uvedeného na obalu.