OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Professional 5 l

373,89 Kč

309,00 Kč bez DPH

Kód MIL-052
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

MIlit Professional, 5 l

MIlit Professional je koncentrovaný čisticí prostředek na veškeré omyvatelné povrchy v domácnosti i kanceláři s výrazným odmašťovacím účinkem.

 

Použití:

Přípravek naneste na znečištěnou plochu, vlhkým hadříkem rozetřete a opláchněte čistou vodou. U silného znečištění nechte několik minut působit. Při mytí nábytku nutno ředit vodou 1:10.

 

Chraňte před mrazem. Případná usazenina není na závadu.

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % fosforečnany, parfém.

Obsahuje: amoniak 0,13 %.