OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Universal růžový 1 l

53,24 Kč

44,00 Kč bez DPH

Kód MIL-302
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Čistič Milit Universal růžový 1l,

Čistič Milit Universal růžový je univerzální koncentrovaný mycí prostředek k mytí podlah, nádobí a oken. Má odmašťovací a čisticí schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.

Návod k použití:

Rozpusťte 1 uzávěr v 5 l horké vody. Po umytí opláchněte čistou vodou.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl) propanal, Isocyclemone, Alpha-hexylcinnamic aldehyde, Hexyl saliclate. Může vyvolat alergickou reakci.

Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě.

Nebezpečné látky:

Sodium laureth sulfate, Sodium dodecylbenzensulfonate.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, konzervační látky (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), parfém.

 

Skladování:

Skladujte na suchém a chladném místě.