OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Universal růžový 5 l

112,53 Kč

93,00 Kč bez DPH

Kód MIL-060
Počet kusů
Skladem: 71 kusy

MIlit Universal růžový, 5 l

MIlit Universal růžový je čistič určený k mytí podlah, oken apod. Má vynikající čistící a odmašťovací schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečné látky:

Sodium laureth sulfate, Sodium dodecylbenzensulfonate.

 

Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, konzervace (Methylchloroisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone), parfém.

Obsah těkavých látek, ethanol 0,2 %