OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MILIT Universal růžový 5 l

151,25 Kč

125,00 Kč bez DPH

Kód MIL-060
Počet kusů
Skladem: na dotaz

MIlit Universal růžový, 5 l

MIlit Universal růžový je univerzální koncentrovaný mycí prostředek k mytí nádobí, podlah, oken apod. Má vynikající čistící a odmašťovací schopnosti, dobrou pěnivost a příjemnou parfemaci.


Použití:

Rozpusťte 1 lžíci prostředku v 5 litrech horké vody. Po umytí oplcáhněte čistou vodou.


Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Omyjte velkým množstvím vody. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Obsahuje: Hexyl salicylate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci


Nebezpečné látky:

Sodium laureth sulfate, Sodium dodecylbenzensulfonate


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, konzervační látky (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), parfém.


Obsah těkavých látek:

Ethanol 0,2 %