OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MIMINO prací gel na prádlo 3 l

233,05 Kč

192,60 Kč bez DPH

Kód MIM-011
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Prací prostředek na bílé i barevné prádlo

Proniká hluboko do vláken oděvů a tak účinně odstraňuje nečistoty.

 

Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje Proteasu. Může vyvolat alergickou reakci. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Odstraňte obsah / obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

15 – 30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, vodný roztok tetranatrium-[N,N-bis(karboxylatomethyl)-L-glutamátu], enzymy: Proteasa (Subtilisin), Alfa-Amylasa, Cellulasa, Lipasa, Pektát-lyasa, Disubstituted alaninamide, Mananáza (manan endo-1,4-beta-manosidáza),opticky zjasňující látky, parfém, barvivo, konzervační látky