OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

MR. MUSCLE aerosol Floral dezinfekční 400 ml

113,26 Kč

93,60 Kč bez DPH

Kód MRM-126
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Mr. Muscle aerosol Floral dezinfekční 400 ml

Mr. Muscle aerosol Floral dezinfekční s květinovou vůní lze použít na tvrdé povrchy, ale také na textilie. Účinně zabíjí SARS-COV-2, který může způsobit COVID-19. Mr. Muscle dezinfekční sprej Floral zároveň odstraňuje nepříjemné pachy. Likviduje 99,9 % bakterií, virů, plísní a hub.

 

Použití:

Před použitím protřepte. Aplikujte jen na vyčištěné povrchy. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Pozor, po použití může podlahová krytina klouzat, počkejte, až uschne.

  1. Odstranění zápachu ze vzduchu (pachy z jídla, koupelen, toalet, plísní, zatuchlých prostor, cigaretového kouře, domácích mazlíčků): Držte nádobku ve svislé poloze směrem od těla a stříkejte 5 - 10 sekund do středu prostoru, je-li třeba, postup opakujte.
  2. Likvidace 99,9 % bakterií (také likviduje plísně, houby a viry vč. SARS-CoV-2) na tvrdých neporézních površích (kuchyňské pracovní desky, kliky, odpadkové koše, toalety, telefony, pelíšky domácích mazlíčků): Stříkejte 2 - 3 sekundy, ze vzdálenosti 16 - 20 cm, dokud povrch není vlhký a nechte působit 15 minut. Opakujte po každém úklidu, a když potřebujete odstranit zápach. Povrch, kde je možný kontakt s potravinami, omyjte po aplikaci pitnou vodou.
  3. Likvidace 99,9 % bakterií (také likviduje plísně a houby) na textiliích (záclony, čalounění): Stříkejte 2 - 3 sekundy, dokud povrch není vlhký a nechte působit 15 minut. Opakujte po každém úklidu, a když potřebujete odstranit zápach. Vyzkoušejte stálost barvy textilií na skrytém místě.

 

Důležité upozornění:

Používejte dle návodu. Zabraňte kontaktu s potravinami a kuchyňskými potřebami.

Při prvním použití přípravek vyzkoušejte v jedné místnosti a počkejte 24 hodin, zda se u někoho neobjeví podráždění. Astmatici a alergici konzultujte nejlépe použití tohoto přípravku s vaším lékařem.

Před použitím odneste ptačí klece a po vyvětrání klece vraťte na místo. Zamezte kontaktu s dětmi a domácími mazlíčky, dokud nejsou ošetřované povrchy suché.

Nepoužívejte na ložní prádlo, matrace, oblečení, kůži a hedvábí. Nepoužívejte na leštěné dřevo, lakované povrchy a akrylové plasty. Nestříkejte na zvířata.

Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C / 122 °F. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřenými plameny a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

Složení:

Účinná látka: alkyl(C12-C18)benzyl(dimethyl) amoniové soli 1,1-dioxo-1?-1,2-benzoisothiazol-3 (2H) - onu (ADBAS) 0,2 % (2 g / kg).

 

Skladování:

Skladujte v suchu mimo dosah slunečního záření.