OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

NEON prací prášek Color na barevné prádlo 50 PD, 3 kg

NEON prací prášek Color na barevné prádlo 50 PD, 3 kg
- 20%
Výprodej

151,01 Kč

124,80 Kč bez DPH

původně 188,76 Kč

Kód NEO-010
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

NEON prací prášek Color na barevné prádlo 50 PD, 3 kg

NEON prací prášek Color na barevné prádlo s příjemnou svěží vůní, který poskytne hloubkové čištění a přitom ochrání barvy vašeho prádla.

Dokonale a velmi rychle se rozpouští a jeho složení zabraňuje usazování nečistot a skvrn v tkanině.

Vhodný pro všechny typy praček a ruční praní

 

Nebezpečí:

Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

 

Nebezpečné látky:

Benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku (2:3)

 

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % mýdlo. Obsahuje enzymy, parfém (Citronellol, Linalool, Geraniol, Eugenol), Benzisothiazolinone.