OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ODLAKOVAČ na nehty Vitali s glycerinem 100 ml

39,08 Kč

32,30 Kč bez DPH

Kód ODL-042
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Odlakovač na nehty Vitali s glycerinem, 100 ml

Odlakovač na nehty Vitali s glycerinem je regenerační odlakovač vhodný i pro umělé nehty.

Bez acetonu

 

Před použitím protřepat.Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Vyvarujte se přímému vdechování. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před slunečním zářením. Uchovávejte mimo dosah dětí.