OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

OKENA 5 l

137,82 Kč

113,90 Kč bez DPH

Kód OKE-010
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Okena, 5 l

Okena je univerzální čisticí prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety. Složení bez barviv nezpůsobuje zabarvení čištěných povrchů. Obsahuje alkohol a aktivní čisticí složky pro snadné čištění a lesk.

S vůní citrónuPoužití:

Naneste na čištěný povrch. Poté utřete do sucha čistým hadrem, papírovými utěrkami nebo gumovou stěrkou. Lze ředit vodou.Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.

Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Parfém, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone