OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

OKENA 500 ml

23,72 Kč

19,60 Kč bez DPH

Kód OKE-050
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Okena, 500 ml

Okena je univerzální čisticí prostředek na skla, zrcadla, okenní rámy a parapety. Nové složení bez barviv nezpůsobuje nežádoucí zabarvení čištěných povrchů. Obsahuje alkohol a aktivní čisticí složky pro snadné čištění a oslnivý lesk.
Se svěží vůní citrónu


Použití:

Naneste na čištěný povrch. Poté utřete do sucha čistým hadrem, papírovými utěrkami nebo gumovou stěrkou. Lze ředit vodou.


Varování:

Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu.
Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (ES 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Parfém, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone