OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

OLEJ lampový čirý 1 l

76,35 Kč

63,10 Kč bez DPH

Kód OLE-002
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Lampový olej

 

Použití:

Pro všechny typy olejových lamp, včetně lamp petrolejových a zahradních pochodní. Vhodné na chaty, chalupy, paluby lodi, zahrádky, k bazénům, na párty v klubech,… Doporučená délka vysunutí knotu z unašeče je 0,5 mm. V případě, že lampa čadí, stáhněte knot na minimum. Neopouštějte hořící lampu. Zákaz manipulace při otevřeném ohni! Nevystavovat přímému slunečnímu záření. Skladovat od 5 do 40 °C max. Minimální trvanlivost 5 let od data uvedeného na uzávěru.

 

Nebezpečí:

Uhlovodíky, C10 – 13, n-alkany, méně než 2 % aromatických; Uhlovodíky, C4, bez 1,3-Butadienu, polymerizované, triisobutylenová frakce, hydrogenované obsahující 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy, Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah / obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Obal nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu! Do sběru odevzdávejte jen prázdný obal. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí. Jediný doušek oleje do lamp, nebo dokonce sání knotu lampy může vést k životu ohrožujícímu poškození plic.