OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

OLEJ lampový PE-PO Citronela 1 l

107,57 Kč

88,90 Kč bez DPH

Kód OLE-012
Počet kusů
Skladem: 25 kusy

Přírodní lampový olej Citronela je určen pro všechny typy olejových lamp, včetně lamp petrolejových a hřbitovních a pro zahradní pochodně.

Přírodní produkt z obnovitelných zdrojů.

Nečadí.

Hoří i při nízkých teplotách.

Bezpečnější použití.

 

Návod k použití:

Knot upravte tak, aby jeho konec pro hoření byl co nejkratší, omezíte tak nežádoucí čazení. Po zapálení zkontrolujte správné seřízení knotu a nenechávejte hořet bez dozoru. Nedoporučujeme používat v nevětraných interiérech. Nevystavovat přímému slunečnímu záření. Skladovat od + 5 do + 40 °C.

 

Obsahuje Citronellal, Geraniol. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety nebo bezpečnostního listu. Při požití nikdy nevyvolávejte zvracení.

 

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina IV. třídy nebezpečnosti!

Nemanipulujte s přípravkem u otevřeného ohně či žhavých předmětů ani ho na oheň či žhavé předměty nelijte. Nekuřte! Nepoužívejte výrobek pro jiné než stanovené účely. Výrobek není určen pro výrobu tepla. Chraňte před mrazem!

 

Obsahuje přírodní olej, parfém, barvivo.

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data uvedeného na obalu.