OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ORION kuličky proti molům Levandule 20 ks

74,54 Kč

61,60 Kč bez DPH

Kód ORI-002
Počet kusů
Skladem: na dotaz

ORION kuličky proti molům Levandule, 20 ks

ORION kuličky proti molům Levandule jsou balení a poskytují totální ochranu. Tyto insekticidní přípravky zabíjí šatní moly, aniž by došlo k ušpinění oděvů nebo rukou. Jedna kulička ochrání prostor cca 0,07 m3.

Impregnovaná a porézní látka
Balení 20 ks kuliček, 0,5 g směsí s účinnou látkou v kuličce.


Použití:

Uložit několik kuliček do kapes oděvů nebo mezi oděvy. DŮLEŽITÉ: Nevyndávejte jednotlivé kuličky z perforovaných sáčků. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.


Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se, dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.


Nepožívat.

Biocidní aktivní látky (PT18/XX): 2,2 g/kg, Transfluthrin (EC 405-060-5/CAS: 118712-89-3).
Biocidní aktivní látky (PT18/XX): 0,8 g/kg Geraniol (EC 203-377-1/CAS: 106-24-1)