OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ORION kuličky proti molům Levandule 20 ks

74,54 Kč

61,60 Kč bez DPH

Kód ORI-002
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Balení kuličky ORION totální ochrana jsou insekticidní přípravky, které zabijí šatní moly, aniž by došlo k ušpinění oděvů nebo rukou. Jedna kulička ochrání prostor cca 0,07 m3.

 

Návod na použití:

Uložit několik kuliček do kapes oděvů nebo mezi oděvy. DŮLEŽITÉ: Nevyndávejte jednotlivé kuličky z perforovaných sáčků. Před použitím čtěte přiložené pokyny. Biocidní přípravek používejte bezpečně.

 

Varování:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se, dobře volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně). P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován. Nepožívat. Biocidní aktivní látky (PT18/XX 2,2 g / kg, Transfluthrin [EC 405-060-5 CAS: 118712-89-3]. Biocidní aktivní látky (PT 18/XX: 0,8 g / kg Geraniol [EC 203-377-1/CAS]