OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

ORO tekutý prací prostředek Marseillské mýdlo Levandule 2,5 l 50 PD

172,43 Kč

142,50 Kč bez DPH

Kód ORO-002
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Tekutý prací prostředek na praní v automatické pračce a ruční praní všech druhů tkanin s Marseillským mýdlem, vůní levandule a Ylang-ylang. Účinně odstraňuje skvrny a jiné nečistoty z tkanin.

 

Způsob použití:

Ruční praní:

Rozřeďte prostředek ve vlažné vodě a perte prádlo. Vypláchněte a vyždímejte prádlo bez kroucení. Při praní berte na vědomí doporučení výrobců oblečení.

Dávkování: 45 ml / 5 l vody

Praní v automatické pračce:

Nepoužívejte předpírku. Naplňte pračku pouze z 1/3. Při praní berte na vědomí doporučení výrobců oblečení.

Dávkování (4-5- kg prádla): 40 ml mírně zašpiněné prádlo, 50 ml středně zašpiněné prádlo, 75 ml silně znečištěné prádlo.

Varování:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a ostatní nemytá místa. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:

Méně než 5 % mýdlo, fosfonáty, 5 - 15 % aniontové a neiontové povrchové aktivní látky, Pafrum (Benzyl Salicylate, Geraniol, Citronellol, Buthylphenyl, Methylpropional. Alpha-Isomethyl Ionone, Coumarin. Ošetřený předmět (konzervant Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone). Vzhledem k tomu, že obsahuje přírodní látky, barva produktu se může mírně lišit, aniž by to ovlivnilo kvalitu.