OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PAN Aroma vůně do myčky Lemon 2 ks

41,14 Kč

34,00 Kč bez DPH

Kód PAN-250
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Pan Aroma vůně do myčky Citron 2ks

Pan Aroma Dishwasher Freshener Fresh Lemon vůně do myčky 2 ks odstraňuje nepříjemné pachy a dodá Vaší myčce svěží vůni citronu, která vydrží po dlouhou dobu.

 

Návod k použití:

Odstraňte všechny obaly a připevněte osvěžovač k vrchnímu koši myčky. Vyměňte osvěžovač po 4 - 6 týdnech nebo pokud vyprchá citronová vůně. Po výměně náhradní náplně si omyjte ruce dostatečným množstvím vody. 

 

Pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou po dobu 15 minut a při přetrvávajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody, při přetrvávajících podrážděních vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje směs methylisothiazolinone a chloromethylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.