OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL Caps 11 PD Hygienic Cleanliness

99,58 Kč

82,30 Kč bez DPH

Kód PER-051
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Persil DISCS 4 v 1 jsou první čtyřkomorové prací kapsle na světě! Každá prací komora propůjčí vašemu oblečení jedinečný benefit. Díky účinnému složení enzymů a tenzidů dosáhnete perfektního odstranění skvrn, zářivých barev, dlouhotrvající svěžesti a ochrany vláken. Nové Persil DISCS 4v1 s technologií neutralizace zápachu nabízí ještě více.
Patentovaná technologie pronikne hluboko do vláken oblečení, kde dokáže neutralizovat nepříjemný zápach, a dokonce umí vytvořit ochrannou bariéru, která brání usazování nepříjemných pachových molekul. Zápach tedy pouze nepřekrývá, ale aktivně jej potlačuje a předchází tak načichnutí oblečení. Pro všechny druhy oblečení: bílé, barevné, bavlněné, ze syntetických vláken a sportovní oblečení.

Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na barevné prádlo pro všechny typy praček.

 

Příprava a použití:

Dávkování: Do bubnu pračky hoďte nejprve kapsli, následně prádlo. Pro množství prádla nad 4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte 2 kapsle. Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody.

Po vyjmutí kapsle balení uzavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama. Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.


Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Odstraňte obsah / obal podle vnitrostátních předpisů.

 

Složení:

15 – 30 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, 5 – 15 % mýdlo, méně než 5 % fosfonáty, enzymy, parfém (Citronellol, Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Linalool)

 

Skladování:

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte při teplotě 0°C až + 35°C. Uchovávejte pouze v původním obalu.