OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL DISCS 4v1 Universal 38 PD XXL

467,54 Kč

386,40 Kč bez DPH

Kód PER-126
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Persil Discs 4v1 Universal, 38 PD XXL

Persil Discs 4v1 Universal hloubkově čistí prádlo a zanechává pračku hygienicky svěží.
100 % recyklovatelný obal a 92 % biologicky rozložitelné složky
Prací kapsle Discs 4v1 jsou účinné i při plně naplněné pračce.
Pere i při nízkých teplotách od 20 °C


Použití:

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné tkaniny.
Pro množství prádla nad 4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte 2 kapsle.
Vhodné pro všechny úrovně tvrdosti vody.


Koncentrovaný předdávkovaný prací prostředek na bílé a stálobarevné prádlo pro všechny typy praček.


Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Odstraňte obsah/obal podle vnitrostátních předpisů.


Po vyjmutí kapsle balení uzavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte. Používejte se suchýma rukama.


Složení:

15-30 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, méně než 5 % fosfonáty, optické zjasňovače, enzymy, parfém (Geraniol, Linalool)


Skladování:

Spotřebujte do 18 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Skladujte při teplotě od 0 do +35 °C. Uchovávejte pouze v původním obalu.