OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL gel Color Levandule 50 PD 2,5 l

277,57 Kč

229,40 Kč bez DPH

Kód PER-231+A
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Persil Color gel Lavender Freshness..

 

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Dávkování:

Praní v pračce:

6 - 8 kg naplnění pračky:

Měkká voda: 75 ml při běžném znečištění, 100 ml při silném znečištění

Tvrdá voda: 100 ml při běžném znečištění, 150 ml při silném znečištění

4 - 5 kg naplnění pračky:

Měkká voda: 50 ml při běžném znečištění, 75 ml při silném znečištění

Tvrdá voda: 75 ml při běžném znečištění, 100 ml při silném znečištění

9 - 10 kg naplnění pračky: + 50 ml

Ruční praní:

25 ml / 10 l vody

Varování:

Obsahuje 2-methyliosthiazol-3(2H). Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného komunálního odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, mýdla, fosfonáty, enzymy, parfém (Benzyl Salicylate, Coumarin, Limonene, Linalool)

Distributor:

HENKEL ČR, spol. s. r. o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, Tel.: +420 220 101 101, E-mail: info@henkel.cz, www.persil.c