OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL prací gel Color 40 PD 2 l

230,26 Kč

190,30 Kč bez DPH

Kód PER-235
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Persil Color gel

 

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Dávkování:

Praní v pračce:

6 - 8 kg naplnění pračky:

Měkká voda: 75 ml při běžném znečištění, 100 ml při silném znečištění

Tvrdá voda: 100 ml při běžném znečištění, 150 ml při silném znečištění

4 - 5 kg naplnění pračky:

Měkká voda: 50 ml při běžném znečištění, 75 ml při silném znečištění

Tvrdá voda: 75 ml při běžném znečištění, 100 ml při silném znečištění

9 - 10 kg naplnění pračky: + 50 ml

Ruční praní:

25 ml / 10 l vody

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

15 - 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % mýdla, fosfonáty, enzymy, parfém (Limonene)