OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL prací prášek 36 PD color

258,09 Kč

213,30 Kč bez DPH

Kód PER-236
Počet kusů
Skladem: 10 kusy

Persil Color prací prášek na stálebarevné prádlo

 

Nepoužívejte na hedvábné a vlněné textilie.

 

Návod k použití:

100 ml = 65 g, 20 – 60 °C

Dávkování pro 6 - 8 kg naplnění pračky:

Měkká / středně tvrdá voda: 155 ml pro běžné praní, 235 ml pro silné znečištění, tvrdá voda: 195 ml pro běžné praní, 280 ml pro silné znečištění.

Dávkování pro 4 - 5 kg naplnění pračky:

Měkká / středně tvrdá voda: 100 ml pro běžné praní, 155 ml pro silné znečištění, tvrdá voda 125 ml pro běžné praní, 180 ml pro silné znečištění

Ruční praní 50 ml / 10 l vody

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Složení:

5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky,

 

Skladujte při teplotě + 5 až + 40 °C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.