OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL prací prášek 36 PD Fresh Silan 2,34 kg

230,26 Kč

190,30 Kč bez DPH

Kód PER-237
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

Prací prostředek na bílé a stálobarevné prdálo.

 

Nepoužívejte na vlněné nebo hedvávné textilite.

 

Použití:

100 ml = 65 g

Dávkování pro 6 – 8 kg naplnění pračky:

Měkká / středně tvrdá voda: 155 ml pro běžné praní, 235 ml pro silné znečištění, tvrdá voda: 195 ml pro běžné praní, 280 ml pro silné znečištění.

Dávkování pro 4 – 5 kg naplnění pračky:

Měkká / středně tvrdá voda: 100 ml pro běžné praní, 15 ml pro silné znečištění, tvrdá voda 125 ml pro běžné praní, 180 ml pro silné zenčištění

Ruční praní 50 ml / 10 l vody

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, fosfonáty, zeolity, Enzymy, Optické zjasňovače, Parfém (linalool)

Skladujte při teplotě + 5 až + 40 °C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Distributor:

HENKEL ČR, spol. s. r. o., U Průhonu 10, 170 04 Praha 7, Tel.: +420 220 101 101, E-mail: info@henkel.cz, www.persil.cz