OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERSIL Premium gel Universal 18 PD

129,83 Kč

107,30 Kč bez DPH

Kód PER-211
Počet kusů
Skladem: 32 kusy

Persil gel. Prací prostředek.

 

Nepoužívejte na vlněné a hedvábné textilie. Spotřebujte do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

 

Dávkování:

 

Praní v pračce:

 

6 – 8 kg naplnění pračky:

Měkká voda: 75 ml při běžném znečištění, 100 ml při silném znečištění

Tvrdá voda: 100 ml při běžném znečištění, 150 ml při silném znečištění

 

4 – 5 kg naplnění pračky:

Měkká voda: 50 ml při běžném znečištění, 75 ml při silném znečištění

Tvrdá voda: 75 ml při běžném znečištění, 100 ml při silném znečištění

 

9 – 10 kg naplnění pračky: + 50 ml

 

Ruční praní:

25 ml / 10 l vody

 

Varování:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovaného / komunálního odpadu.

 

Složení:

15 – 30 % aniontové povrchové aktivní látky, 5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, mýdla, méně než 5 % fosfonáty, enzymy, parfém (Butylphenyl, Methylropional, Geraniol)