OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERWOLL Black 36 PD

204,25 Kč

168,80 Kč bez DPH

Kód PER-257
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Perwoll Black, 36 PD

Perwoll Black je tekutý prací prostředek pro tmavé oblečení. Zajišťuje šetrné praní, oživuje barvy a obnovuje vlákna. Uhlazuje drsná vlákna, díky čemuž oblečení vypadá zářivěji. Pere oblečení při jakékoli teplotě a jeho složení obsahuje více než 90 % přírodně získaných ingrediencí.

 

Použití:

Nalijte dávku tekutého pracího prostředku do víčka lahve, přidejte do bubnu pračky či dávkovače a zapněte vybraný prací cyklus.

Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce oblečení. Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny. Před použitím protřepejte.

 

Způsobuje silné podráždění očí. Může způsobit alergickou reakci. 

 

Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal podle vnitrostátních předpisů.

 

Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, enzymy, parfémy (Benzyl salicylate, Coumarin), konzervační činidla (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).

 

Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.