OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PERWOLL gel Wool Renew 54 PD

277,09 Kč

229,00 Kč bez DPH

Kód PER-259
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Perwoll Wool Renew, 40 PD

Perwoll Wool Renew je speciální prací prostředek na vlnu a jemné prádlo.

Dotek kašmíru

Zabraňuje žmolkování

Udržujte tvar

Obal je vyroben ze 75 % z recyklovaného materiálu

90 % složek přírodního původuPoužití:

Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení. Pokud perete jemné prádlo v automatické pračce, neplňte ji nikdy více z jedné poloviny. Před použitím protřepejte.


Prací prostředek

Varování:

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ. Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošeření. Odstraňte obsah/obal podle vnitrostátních předpisů.


Složení:

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, fosfonáty, enzymy, parfémy (Citronellol, Geraniol), konzervační činidla (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotě od +5 do +40 °C.