OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PROFLOOR UNI na podlahy 5 kg

375,10 Kč

310,00 Kč bez DPH

Kód PRO-300
Počet kusů
Skladem: na dotaz

ProFLOOR UNI na podlahy, 5 kg

ProFLOOR UNI na podlahy je univerzální mycí přípravek s příjemnou vůní. Účinně odstraňuje nečistoty, ale také mastnotu a zaschlou špínu. Zanechává lesklý povrch beze šmouh po vzniklé pěně.

Je vhodný pro mytí podlah a dalších ploch především v reprezentativních a dalších pobytových prostorách (např. kachličky, dlaždice, lamino, plasty apod.). Dále je určený na mytí všech voděodolných povrchů a laminátových podlah.

Čistící a mycí prostředek s obsahem povrchově aktivních látek.

Použití:

Pro běžný úklid dávkujte 50-75 ml na 5 l vody. Koncentraci upravte individuálně dle intenzity znečištění. Při silném znečištění naneste koncentrát. Po umytí opláchněte důkladně čistou vodou.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné pryžové rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje směs 2-methylisothiazol-3(2H)-on a 5-chlor-2- methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

C12-14 ethoxylované alkoholy, sírany, sodné soli, diethanolamid kyseliny kokosové.

Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh

Doba exspirace: 24 měsíců