OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO 5v1 čistič na laminátové podlahy 750 ml

133,10 Kč

110,00 Kč bez DPH

Kód PRO-131
Počet kusů
Skladem: 28 kusy

Pronto 5v1 čistič na laminátové podlahy, 750 ml

Pronto 5v1 čistič na laminátové, vinylové podlahy a dlažby je pečující přípravek, který snadno odstraňuje nečistoty z podlahy s povrchovou úpravou, aniž by zanechal matný a lepkavý povrch.
Tělo lahve je vyrobeno ze 30 % recyklovaného plastu od konečního spotřebitele.


Použití:

Rozmíchejte 2 víčka přípravku v 5 l teplé vody. Umyjte celistvé povrchy pomocí houbičky, hadru nebo mopu, neoplachujte.
Reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na malém skrytém místě.


Nebezpečí:

Pronto Everyday Clean čistič na laminátovou, vinylovou podlahu a dlažby. Obsahuje: alkoholy, C13-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované E0=8. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Obsahuje reakční směs 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, parfémy, Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional, Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Dimethylol glycol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.