OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO aerosol na dřevo Lemon 250 ml

99,70 Kč

82,40 Kč bez DPH

Kód PRO-123
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Pronto aerosol na dřevo Lemon, 250 ml

Pronto aerosol na dřevo Lemon zvyšuje lesk a oživuje vzhled většiny tvrdých povrchů v celé domácnosti.

Odstraňuje prach, otisky prstů a šmouhy.

Vytváří lesklou ochrannou vrstvu, aniž by na povrchu zanechával voskovitý film.

Vhodný pro dřevěný nábytek a kůži s povrchovou úpravou, žulu, nerezovou ocel, laminát, křemen a další.

S vůní citrónu

 

Použití:

Neotáčejte víčkem. Před použitím protřepejte. Držte nádobku ve svislé poloze a nastříkejte ze vzdálenosti 20 cm na čištěný povrch. Vyleštěte měkkým, suchým a čistým hadříkem. Pro čištění malých částí nastříkejte přípravek na hadřík a povrch vyleštěte.

Nepoužívejte na podlahy, vnitřní povrch vany, dřevo bez povrchové úpravy.

Je doporučeno otestovat účinek přípravku na malém, skrytém místě.

 

Varování:

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

10 % hmotnosti náplně je hořlavých.

Obsahuje citral, (R)-p-mentha-1,8-diene. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % alifatické uhlovodíky, parfémy, Limonene, Citral, Geraniol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

 

Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě.