OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO aerosol na dřevo Lemon 250 ml

99,70 Kč

82,40 Kč bez DPH

Kód PRO-123
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Pronto aerosol na dřevo Lemon, 250 ml

Pronto aerosol na dřevo Lemon dodá lesk a zlepší vzhled ošetřeného dřevěného nábytku. Snadno odstraňuje prach a otisky prstů. Poskytuje ochrannou lesklou vrstvu, aniž by na povrchu zanechával voskovitý film.

 

Použití:

1. Protřepejte 2. Nastříkejte 3. Setřete.

Pro dosažení nejlepších výsledků nastříkejte na hadřík nebo držte nádobku ve svislé poloze 20 cm od povrchu.

Bezpečné pro všechny povrchy s povrchovou úpravou. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě.

Vhodné pro: dřevěný nábytek a kůži s povrchovou úpravou, žulu, nerezovou ocel, laminát, křemen a další.

Odstraňuje: prach, otisky prstů a šmouhy.

 

Varování:

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Obsahuje citral, (R)-p-mentha-1,8-diene. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých.

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % alifatické uhlovodíky, parfémy, Limonene, Citral, Geraniol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

 

Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě.