OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO Aloe vera rozprašovač 500 ml

132,25 Kč

109,30 Kč bez DPH

Kód PRO-151
Počet kusů
Skladem: 26 kusy

Pronto rozprašovač Aloe Vera 500 ml

Odstraňuje všechny prachové alergeny včetně zvířecích. Pronto Aloe Vera čistič 5v1 rozprašovač šetrně čistí dřevěné povrchy a zlepšuje jejich přirozenou krásu.

Čistí dřevo.

Odstraňuje prach.

Oživuje.

Odstraňuje až 90 % alergenů.

Čistí šmouhy a otisky.

 

Použití:

Otočte trysku do pozice ON. Nastříkejte přípravek na znečištěný povrch a  vyčistěte ho měkkou tkaninou nebo papírem. Při čištění elektroniky ji předtím vypněte a přípravek nastříkejte na hadřík. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě. Nepoužívejte na kůži, dřevo bez povrchové úpravy, neleštěný mramor a žulu. Nemíchejte s jinými čističi.

 

Varování:

Obsahuje 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylisothiazolinone. Obsahuje: 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci.