OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO Aloe vera rozprašovač 500 ml

169,16 Kč

139,80 Kč bez DPH

Kód PRO-151
Počet kusů
Skladem: 72 kusy

Pronto Aloe vera rozprašovač, 500 ml

Pronto Aloe vera rozprašovač oživuje přirozenou krásu dřeva (bez jeho poškození). Odstraní prach a skvrny bez šmouh.

Vyrobeno bez silikonuPoužití:

1. Nastříkejte. 2. Setřete.

Otočte trysku do pozice "ON". Nastříkejte přípravek na povrch a vyčistěte měkkým hadříkem. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě. Nekombinujte s jinými přípravky na čištění.
Vhodný pro: ošetřené a laminované dřevo
Nedoporučuje se pro: kůži a dřevo bez povrchové úpravy, mramor, žulu a elektroniku.Varování:

Obsahuje 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Používejte ochranné rukavice. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylisothiazolinone.