OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO Extra Care rozprašovač Aloe Vera 500 ml

124,15 Kč

102,60 Kč bez DPH

Kód PRO-151
Počet kusů
Skladem: 41 kusy

Pronto Aloe Vera s rozprašovačem leští a šetrně čistí dřevěné povrchy od každodenních nečistot a zároveň je ošetřuje a chrání. Hydratuje a odstraňuje otisky.

 

Příprava a použití:

Návod pro použití:
Nastříkejte přípravek na povrch a vyčistěte měkkým hadříkem. El. zařízení nejdříve odpojte, přípravek nastříkejte na hadřík a pak s ním zařízení vyčistěte. Jestliže si nejste jisti, vyzkoušejte přípravek na málo viditelném místě. Nepoužívejte na kůži, dřevo bez povrchové úpravy, mramor či žulu. Nekombinujte s jinými přípravky na čištění.

 

Bezpečnostní varování:

Pronto® Extra Care Aloe Vera čistič rozprašovač-leštění a čištění dřevěného nábytku.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Nevdechujte aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy, Methylsiothiazolinone