OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO krém se včelím voskem 250 ml

106,84 Kč

88,30 Kč bez DPH

Kód PRO-124
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Pronto krém se včelím voskem, 250 ml

Pronto krém se včelím voskem na nábytek pomáhá obnovit přirozený lesk a obnovuje původní vzhled. Vyživuje a chrání povrch nábytku. Zanechává dlouhotrvající lesk i vůni.


Použití:

Před použitím protřepejte. Rovnoměrně rozetřete na očištěný povrch a vyleštěte čistým suchým hadříkem. Nepoužívejte na podlahy a dřevěné schody, hrozí uklouznutí. Doporučuje se otestovat na malém skrytém místě.


Varování:

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Standardní věty o nebezpečnosti: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P501 Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. P280 Používejte ochranné rukavice.
Upozornění EUH: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% alifatické uhlovodíky, parfémy, Limonene, Linalool, Butylphenyl methylpropional, Methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.