OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO leštěnka na dřevěné podlahy 750 ml

106,84 Kč

88,30 Kč bez DPH

Kód PRO-134
Počet kusů
Skladem: 14 kusy

Pronto leštěnka na dřevěné podlahy, 750 ml


Pronto leštěnka na dřevěné podlahy je vhodné pro všechny omyvatelné podlahy, linoleum, dlaždice, plastové, laminátové, pryskyřičné podlahy, ošetřený kámen.

Nedoporučuje se pro neošetřené nebo olejem ošetřené dřevo, korek a jiné neomyvatelné povrchy.


 

Použití:


Pro lesk: Přípravek aplikujte přímo, rovnoměrně na čistou, suchou podlahu a nechte schnout. Pro opakované použití vyčkejte alespoň 4 hodiny.

Pro mytí: Rozmíchejte 3 víčka přípravku v 1 l teplé vody, vytřete podlahu a nechte schnout.

Pro odstranění přípravku: Smíchejte 0,5 l amoniaku se 2 l studené vody a 3 víčky přípravku. Naneste na podlahu, počkejte 5 minut, poté vytřete studnou vodou. Opakujte v případě potřeby.

Pokud si nejste jisti, reakci povrchu vyzkoušejte nejprve na nenápadném místě.


 

Pronto Expert Care leštěnka na dřevěné podlahy

 

Varování:


Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice.

Obsahuje pryskyřicové kyseliny, derivatizované kyselinou fumarovou, estery s glycerolem. Může vyvolat alergickou reakci. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.


 

Složení:


Méně než 5 % fosforečnany, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylisothiazolinone.