OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO leštěnka na laminát 750 ml

106,84 Kč

88,30 Kč bez DPH

Kód PRO-130
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Pronto leštěnka na laminát, 750 ml

Pronto leštěnka na laminát a dlažbu čistí a ošetřuje laminátové i dřevěné plovoucí podlahy. Díky obsahu mýdla odstraňuje nečistoty a zanechává podlahu přirozeně lesklou.


Varování:

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Používejte ochranné rukavice.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Obsahuje pryskyřicové kyseliny, derivatizované kyselinou fumarovou, estery s glycerolem. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Linalool, Methylisothiazolinone.