OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO leštěnka na nábytek Wood Polish 400 ml

95,71 Kč

79,10 Kč bez DPH

Kód PRO-058
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Pronto aerosol Classic odstraňuje šmouhy a otisky prstů. Až o 7 dní delší efekt než při použití suché utěrky.

 

Návod k použití:

Důkladně protřepejte. Nastříkejte na povrch s setřete měkkou čistou tkaninou.Při čištění malých předmětů nastříkejte přímo na tkaninu a vyleštěte povrch.

 

Varování:

Nádoba je pod tlakem – při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. 12 % hmotnosti náplně je hořlavých.