OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO leštěnka na nábytek Wood Polish 400 ml

95,71 Kč

79,10 Kč bez DPH

Kód PRO-058
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Pronto leštěnka na nábytek Wood Polish, 400 ml

Pronto leštěnka na nábytek Wood Polish odstraňuje prach, nečisttoy, otisky prstů, šmouhy a skvrny. Vytváří ochrannou lesklou vrstvu, ale bez voskového nánosu.
Vhodné na tradiční nábytek, nábytek z laminátu či ošetřené dřevo, ošetřenou kůži, žulu, nerezavějící ocel, laminát, křemen a další materiály.
12 ks/kart., 756 ks/pal.


Použití:

Před použitím si přečtěte text na etiketě. Neotáčejte víčka. Před použitím protřepejte. Držte nádobku ve svislé poloze a nastříkejte ze vzdálenosti 20 cm na čištěný povrch. Vyleštěte měkkým suchým a čistým hadříkem. Při čištění malých předmětů nastříkejte přímo na hadřík a vyleštěte povrch.
Nepoužívejte na podlahy, vnitřní povrch vany, dřevo bez povrchově úpravy. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě.


Varování:

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
10 % hmotnosti náplně je hořlavých.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, 5–15 % alifatické uhlovodíky, parfémy (Limonene, Linalool, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol)


Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě.