OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO leštěnka Wood Polish spray 250 ml

117,25 Kč

96,90 Kč bez DPH

Kód PRO-122*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
PRO-122*A

Classic

PRONTO leštěnka Wood Polish spray 250 ml

35 kusy 117,25 Kč 92,10 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Pronto aerosol Classic odstraňuje šmouhy a otisky prstů. Až o 7 dní delší efekt než při použití suché utěrky.

Návod k použití:

Důkladně protřepejte. Nastříkejte na povrch s setřete měkkou čistou tkaninou.Při čištění malých předmětů nastříkejte přímo na tkaninu a vyleštěte povrch.

Varování:

Nádoba je pod tlakem - při zahřívání se může roztrhnout. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. 12 % hmotnosti náplně je hořlavých.