OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO proti prachu Multi Surface 400 ml

95,71 Kč

79,10 Kč bez DPH

Kód PRO-056
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Universální antistatický čisticí a lešticí přípravek na hladké povrchy. Odstraňuje prach z různých povrchů, jako je např. kámen, kov, dřevo, sklo, elektronika apod. Usnadňuje utírání prachu a zanechává příjemnou vůni. Dlouhodobý antistatický účinek zabraňuje dalšímu usazování prachu.

 

Návod k použití:
Důkladně protřepejte. Nastříkejte na  povrch s setřete měkkou čistou tkaninou.Při čištění malých předmětů nastříkejte přímo na tkaninu a vyleštěte povrch.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Pokyny pro bezpečné zacházení (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. (P260) Nevdechujte aerosoly. (P264) Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Další označování Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zamezte dlouhotrvajícímu styku s kůží. 10 % hmotnosti náplně je hořlavých. Pouze pro profesionální uživatele.

 

Složení:

Méně 5 % neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % alifatické uhlovodíky, parfémy, butylphenyl methylpropional, 4-(4- hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-enecarbaldehyde, hexyl cinnamal, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.