OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO proti prachu Multi Surface 400 ml

95,71 Kč

79,10 Kč bez DPH

Kód PRO-056
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Pronto Multi surface proti prachu spray 400 ml

Dokonale odstraňuje prach, šmouhy a otisky. Obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu. Jemně čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky (kromě plazmových / LCD obrazovek) a vytváří lesk beze šmouh. Nedoporučená použití směsi Nevhodný pro použití na dřevo bez povrchové úpravy.

 

Použití:

Před použitím protřepejte. Držte nádobku ve svislé poloze a nastříkejte přípravek ze vzdálenosti asi 20 cm na čištěný povrch. Vyleštěte měkkým suchým a čistým hadříkem. Při čištění malých ploch nastříkejte přípravek na hadřík a povrch vyleštěte. Nepoužívejte na podlahy, vnitřní povrch vany, dřevo bez povrchové úpravy. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě.

 

Varování:

Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on

Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice.