OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PRONTO proti prachu Multi Surface Lime 250 ml

102,25 Kč

84,50 Kč bez DPH

Kód PRO-122*D
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Pronto proti prachu Multi Surface Lime sprej, 250 ml

Pronto proti prachu Multi Surface Lime odstraňuje prach, šmouhy a otisky. Obsahuje antistatické složky, které zabraňují opětovnému usazování prachu. Jemně čistí a odstraňuje prach z kovu, dřeva, skla a elektroniky (kromě plazmových/LCD obrazovek).

Není vhodný pro použití na dřevo bez povrchové úpravy.

Vyvážené pH

 

Použití:

  1. Protřepejte 2. Nastříkejte 3. Setřete.

Pro dosažení nejlepších výsledků nastříkejte na hadřík nebo držte nádobku ve svislé poloze 20 cm od povrchu s povrchovou úpravou. V případě použití na elektronická zařízení, nastříkejte na hadřík a postupujte dle pokynů výrobce. Doporučuje se otestovat účinek přípravku na malém skrytém místě

 

Varování:

Obsahuje: 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. 2 % hmotnosti náplně jsou hořlavé.

Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, Methylisothiazolinone.

 

Skladování:

Skladujte na chladném a suchém místě.