OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIGEN ALYNOX 400 ml sprej

158,15 Kč

130,70 Kč bez DPH

Kód PUL-010
Počet kusů
Skladem: 6 kusy

Puligen Anylox 400 ml sprej

Puligen Anylox je čisticí roztok na nerez a hliník. Chrání a obnovuje lesk.


Použití:

Nastříkejte přímo na povrch a vyleštěte. Stačí malé množství. Vyvarujte se aplikaci většího množství přípravku.


Bezpečnostní opatření:

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: Při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C / 122 °F. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Nepolykejte.