OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIRAPID Casa čisticí prostředek 1,5 l

68,85 Kč

56,90 Kč bez DPH

Kód PUL-004*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
PUL-004*A

Citrus

PULIRAPID Casa čisticí prostředek 1,5 l

68 kusy 68,85 Kč
PUL-004*B

Muškát

PULIRAPID Casa čisticí prostředek 1,5 l

48 kusy 68,85 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Tekutý čistič Pulirapid Casa se čpavkem a alkoholem s hygienizujícím účinkem. Tento čisticí prostředek je ideální pro dokonalou hygienu všech domácích omyvatelných povrchů (podlahy z mramoru, žuly, keramické dlažby, linolea, obkladačky, lakovaný nábytek, laminát, nerez, okna a zrcadla, pracovní kuchyňské plochy, sporáky, omyvatelné plochy v koupelnách a na toaletách, koberce a potahové látky). Pulirapid čistí, odmašťuje a zanechává příjemnou a přetrvávající vůni. Není třeba oplachovat. Díky obsaženému čpavku a alkoholu čištěné povrchy rychle osychají a zůstávají bez šmouh.

 

Návod k použití:
Zředěný přípravek: 2 - 3 uzávěry na 5 l vody. Podlahy z mramoru, žuly, keramické dlažby linolea - vytřete vlhkou hadrou a neoplachujte. Obkladačky, lakovaný nábytek, laminát, nerez, okna a zrcadla - třete navlhčenou houbou či hadříkem a neoplachujte.
Neředěný přípravek: Nalijte přípravek na houbu a čistěte přímo požadované plochy - pracovní kuchyňské plochy, sporáky, nerez, omyvatelné plochy v koupelnách a na toaletách.
Koberce a potahové látky: Nařeďte přípravek vodou v poměru 1:1 a tímto roztokem třete skvrnu a poté opláchněte. V případě velmi odolných skvrn postup opakujte. 

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (LIMONENE, LINALOOL).