OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIRAPID Classico odstraňovač vápenatých.usazenin 500 ml

62,68 Kč

51,80 Kč bez DPH

Kód PUL-001
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

Pulirapid Classico odstraňovač vápenatých usazenin 500 ml

Pulirapid Classico odstraňovač vápenatých usazenin je účinný proti vodnímu kameni, rzi, zbytkům mýdla a dalším nečistotám.
Je vhodný pro kuchyně a koupelny.
Obsahuje originální směs účinných kyselin, které odstraní veškerou špínu. Čistí do vysokého lesku bez poškrábání nerezové dřezy, kohoutky, keramické obklady, dlažby, vany, umyvadla, příbory, sklenice, jídelní soupravy, zvláště znečištěné nerezové části praček, myček, napařovacích žehliček, konvic na čaj, kávovaru apod.
Nepoužívá se na mramor, žulu a přírodní kameny, barevné lamináty, hydromasážní vany, teplé povrchy a předměty.
Na čištění barevné keramiky a smaltových van se doporučuje vyzkoušet odolnost materiálu na malé ploše.


Použití:

Na malé plochy, nerezové dřezy, vodovodní baterie, keramická umyvadla, vany a bidety nastříkejte pár kapek na vlhkou houbu nebo hadřík, očistěte žádané předměty a poté opláchněte vodou.

Na zvláště znečištěné nerezové části praček a myček, napařovacích žehliček, konvice na čaj, kávovarů apod. nalijte přípravek neředěný, nechejte působit několik minut a potom dobře opláchněte. Očištěné předměty budou krásně zářit.

Na velké plochy, podlahy, dlaždičky, keramiku použijte zředění 60-90 ml (2-3 uzávěry) na 1 l vody a poté opláchněte.

Na příbory, sklenice, jídelní soupravy použijte roztok 120 ml (4 uzávěry) na 1 litr vody. Ponořte do předem připraveného roztoku, nechte působit 10-15 minut a poté důkladně opláchněte vodou.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293). Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % fosfonáty, amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.


Spotřebujte do 5 let od data výroby.