OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PULIRAPID koupelna + kuchyně 2 v 1 500 ml s pumpou 077

59,17 Kč

48,90 Kč bez DPH

Kód PUL-020
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

Důkladně vyčistí a odstraňuje vodní kámen, zaschlé vodní kapky i skvrny od mýdla. Díky unikátnímu složení ochraňuje čištěné povrchy a navrací jim přirozený lesk. Usnadňuje pravidelný úklid a zabraňuje opětovnému usazování špíny a vodního kamene. Ideální na každodenní použití v koupelně i kuchyni.

 

Návod k použití:

Otočte uzávěr do polohy ON. Nastříkejte na znečištěný povrch a očistěte vlhkou houbou. Ihned důkladně opláchněte. Očištěný povrch po opláchnutí vysušte pro zlepšení lesku. Pro odstranění silné vrstvy vodního kamene nechte působit několik minut (může dojít k šumění), poté ihned důkladně opláchněte. Otočte uzávěr do polohy OFF.

Nepoužívejte na mramor, žulu a další přírodní kameny, barvené lamináty, teplé povrchy nebo předměty s úpravou proti otiskům prstů. Na čištění barevné keramiky a smaltovaných van se doporučuje vyzkoušet odolnost materiálu na malé skryté ploše tím, že necháte působit pár kapek Pulirapidu několik minut a pokud zůstane materiál hladký a bez opacit, můžete pokračovat v čištění.

 

Spotřebujte do 5 let od data výroby.

 

Čistič na vodní kámen.

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO tel: 224 919 293. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal uložit do tříděného odpadu. Obsahuje: kyselina L-(+)-mléčná, kyselina mravenčí.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy (Linalool).