OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUR Balsám Aloe Vera na nádobí 750 ml

39,08 Kč

32,30 Kč bez DPH

Kód PUR-152
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Přípravek na ruční mytí nádobí. Zažijte pocit hebkosti kašmíru s pH neutrálním k pokožce s Pur Secrets of Care. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky, parfémy, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol.