OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

PUR ProNature 500 ml ECO

45,13 Kč

37,30 Kč bez DPH

Kód PUR-160
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Přípravek na mytí nádobí. Neumývejte nádobí pod tekoucí vodou, namáčejte jej dle předepsaného dávkování. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obale.

 

Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

Složení:

5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfémy, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol